Listopad 2017 – sukcesy członków PSH

01.11.2017 – w Brass Bell: a haiku journal (temat: rodzina)  zostały opublikowane haiku Marty Chociłowskiej i Zuzanny Truchlewskiej.
link do publikacji

02.11.2017 – w internetowym wydaniu kwartalnika społeczno-kulturalnego Przekrój opublikowano listopadowe haiku Lidii Rozmus.
link do publikacji

12.11.2017 – w drukowanym japońskim magazynie SENRYU TO ukazały się haiku/senryu Roberta Kani. Wybrała i opatrzyła komentarzem Ikuyo Yoshimura.

15.11.2017 – w Bones – journal for contemporary haiku no. 14 November 15th 2017 opublikowane dwa haiku Ernesta Wita.

17.11.2017 – w The Asahi Shimbun – Asahi Haikuist Network opublikowano haiku Marty Chociłowskiej.

18.11.2017 – w The Mainichi opublikowane haiku Marty Chociłowskiej.
Link do publikacji

About admin