Robert Drobysz

Członek PSH od 06.09.2021

Robert Drobysz (ur. 03.03.1968 w Nowym Sączu) – poeta, prozaik, satyryk, publicysta, dziennikarz, fotograf, animator kultury i życia literackiego na Sądecczyźnie. Pisze liryki, prozę, krytyki literacko-artystyczne, które publikuje w prasie ogólnopolskiej, lokalnej i Internecie.  Zajmował się terapią sztuką. Dziennikarz i fotoreporter „Gazety Krakowskiej”. Dziennikarz i fotoreporter „Kuriera starosądeckiego”. Dziennikarz i członek redakcji miesięcznika i portalu internetowego „Sądeczanin”. Od 1993 do końca  pisma współpracownik „Zielonych Brygad”. Opublikował ponad 2 tysiące artykułów i zdjęć.

Debiut dziennikarski w 1988 roku na łamach Biuletynu Informacyjnego Studentów KUL. Artykuły o tematyce społeczno-politycznej publikował  poza cenzurą PRL, w prasie II obiegu, a po 04.06.1989 w lokalnych mediach. W 1990 publikował w reaktywowanej prasie lokalnej.

Współzałożyciel i aktor (w latach 1983-87) nowosądeckiego Teatru Gestu i Słowa. Członek redakcji młodzieżowego pisma „Kleks” (Młodzieżowy Komitet Oporu-Federacja Młodzieży Walczącej), które ukazywało się bez debitu w 1988 roku w Nowym Sączu. W III RP reaktywował lokalną prasę sądecką.  W 1989 członek redakcji „Gazety Chłopskiej” wychodzącej w Nowym Sączu. W 1990 roku współorganizował, wraz z Ryszardem Miłkiem w nowosądeckim Biurze Wystaw Artystycznych, głośną wystawę obrazów Józefa Czapskiego w Nowym Sączu, która przyczyniła się do powrotu dzieła tego artysty do kraju. W latach 1993-1995 współzałożyciel i publicysta i ogólnopolskiego pisma, poświęconego kulturze ekologicznej „Rosynant”.

Debiut poetycki w 1993 roku na łamach „Informatora PNRWI”. Jest laureatem I nagrody  „Szpilaża” na felieton satyryczny oraz II nagrody w ogólnopolskim konkursie na wiersz o Kopalni Soli w Wieliczce.  Opublikował  tomiki poetyckie: „Niemi szamani’ (Kraków, 1996), „Haiku na patyku” (Kraków, 1998), „Odmienianie snów” (Kraków, 2001), tom prozy „Absurdariusz polski” (Kraków, 2005).

Współautor podręcznika do nauczania arteterapii „Dlaczego tworzę?” (Kraków 2001). Twórca autorskiej koncepcji terapii sztuką; wygłoszone wykłady (Kraków, Katowice), publikacje naukowe, omówienia wspomnianej koncepcji na łamach prasy specjalistycznej, udział w krajowych i międzynarodowych wystawach, plenerach malarskich (Kraków, Wieliczka).

Prowadził Dyskusyjny Klub Filmowy „Sokole Oko” w Centrum Kultury i Sztuki „Sokół” w Zrealizował dwie wystawy indywidualne fotografii. Brał udział w kilku zbiorowych wystawach.  Za prezentację pt., „Nowy Sącz przez epoki – od średniowiecza do współczesności” Galeria Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu została nagrodzona Laurem Turystycznym 2013.

Publikował m. in. w “Besidzie“, „Tygodniku Sądeckim”, „Kurierze Starosądeckim”, „Znad Popradu”, „Almanachu Sądeckim”, „dts24”, „Gościu Niedzielnym”, „Toposie”, „Akancie”, „Naszych Sprawach”, „Psychiatrii polskiej”, „Super Expressie”. Drukował  w wielu almanachach literackich oraz antologiach: Między innymi: „Antologa polskiego haiku”, „Z Ziemi moja miłość. Antologia poezji ekologicznej”, “Ave Gaja. Antologia poezji ekologicznej“, „Staje się łąką. Antologia poezji medytacyjnej”, “Krzyż – Drzewo Kwitnące. Antologia poezji o krzyżu“, „Na szlakach poezji”. Wiersze prezentował na falach nowosądeckiego Radia „Echo” i krakowskiego Radia „Alfa”. Uczestnik krakowskiej grupy poetyckiej „Każdy” śp. Ryszarda Rodzika i Anny Kajtochowej. Członek byłego Klubu Literackiego „Sądecczyzna” i obecnego Sądeckiego Klubu Literackiego  w Nowym Sączu.

Jego wiersze tłumaczone były na język łemkowski i słowacki.