Linki

strony organizacji haiku na świecie

organizacje międzynarodowe:

ogranizacje krajowe:

inne organizacje:

wybrane konkursy