NAGRODA POETYCKA IM. EWY TOMASZEWSKIEJ

POLSKIE STOWARZYSZENIE HAIKU
ogłasza otwarcie 

II EDYCJI NAGRODY POETYCKIEJ im. EWY TOMASZEWSKIEJ
ZA NAJLEPSZE HAIKU ROKU 2019

i zaprasza środowiska literackie, organizacje i stowarzyszenia twórcze, wydawnictwa, instytucje kultury, portale i media poetyckie, autorów i miłośników haiku do przysyłania zgłoszeń

1. Nagroda za najlepsze haiku opublikowane po raz pierwszy pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2019 roku w kraju lub za granicą przez żyjącego autora polskiej narodowości przyznawana jest w dwóch kategoriach:

a) I – haiku opublikowane w języku polskim
b) II – haiku opublikowane w języku angielskim.

2. Laureatem Nagrody może zostać tylko jedno haiku w każdej kategorii.

3. Do Nagrody można zgłosić 1-3 haiku w języku polskim i/lub 1-3 haiku w języku angielskim, zarówno własnego autorstwa, jak i innych autorów polskiej narodowości, opublikowane po raz pierwszy w 2019 roku drukiem lub w formie elektronicznej oraz na stronach magazynów internetowych, nagrodzone lub wyróżnione w konkursach krajowych i zagranicznych, z wyłączeniem blogów i mediów społecznościowych.

4. Zgłoszenia haiku do Nagrody trwają od dnia 1.03.2020 do dnia 31.05.2020 r.

5. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) zgłaszane haiku w języku publikacji
b) imię i nazwisko autora
c) miejsce pierwszej publikacji (tytuł i nr ISBN; nazwę i nr wydania czasopisma oraz datę publikacji)
d) źródło (link) do publikacji internetowej (w tym do wyników konkursów)
e) nazwę i dane kontaktowe osoby lub instytucji zgłaszającej

6. Zgłaszający są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem Nagrody. Nadesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją zapisów Regulaminu.

7. Haiku oceniać będzie Kapituła Nagrody w składzie: Agnieszka Żuławska Umeda (Przewodnicząca), Robert Kania, Ernest Wit (Członkowie)Sekretarzem Kapituły jest  Inesa Kruszka.

8. Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła Nagrody wybierze  do 10 haiku nominowanych do nagrody a następnie po 1 jednym haiku-laureacie.

9. Kapituła zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w danej kategorii. Kwota nagrody nie powiększy kwoty nagrody w kategorii, w której nagrodę przyznano.

10. Nagrodę stanowią: list gratulacyjny, statuetka i nagroda pieniężna w wysokości 5.000,- zł (pięć tysięcy złotych) brutto.

11. Nagroda zostanie wręczona w czasie i miejscu podanym do wiadomości publicznej na stronie internetowej organizatora oraz w mediach społecznościowych.

Warszawa, dnia 01.03.2020

Ewentualne pytania i wątpliwości można zgłaszać na adres mailowy nagroda[*]psh.org.pl (w miejsce nawiasów i gwiazdki trzeba wpisać @)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (dostępny do 31.05.2020)