NAGRODA POETYCKA IM. EWY TOMASZEWSKIEJ

Polskie Stowarzyszenie Haiku
zaprasza środowiska literackie, organizacje i stowarzyszenia twórcze, wydawnictwa, instytucje kultury, portale i media poetyckie, poetów niezrzeszonych i osoby fizyczne do zgłaszania haiku do

I EDYCJI NAGRODY POETYCKIEJ im. EWY TOMASZEWSKIEJ
ZA NAJLEPSZE HAIKU ROKU 2018

1. Nagroda za najlepsze haiku opublikowane po raz pierwszy pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2018 roku w kraju lub za granicą przez żyjącego autora polskiej narodowości przyznawana jest w dwóch kategoriach:

 I – haiku opublikowane w języku polskim
II – haiku opublikowane w języku angielskim.

2. Laureatem Nagrody może zostać tylko jedno haiku w każdej kategorii.

3. Do Nagrody można zgłosić 1-3 haiku w języku polskim i/lub 1-3 haiku w języku angielskim, zarówno własnego autorstwa, jak i innych autorów polskiej narodowości, opublikowane po raz pierwszy w 2018 roku drukiem lub w formie elektronicznej oraz na stronach internetowych, w wynikach konkursów krajowych i zagranicznych*), z wyłączeniem blogów i mediów społecznościowych.

4. Zgłoszenie haiku do Nagrody odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego od dnia 1.05.2019 r. do dnia 30.06.2019 r. 

5. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) zgłaszane haiku;
b) imię i nazwisko autora
c) miejsce publikacji (tytuł i nr ISBN; nazwę i nr wydania czasopisma)
d) źródło (link) do publikacji internetowej (w tym do wyników konkursów)
e) nazwę i dane kontaktowe osoby lub instytucji zgłaszającej

6. Zgłaszający są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem Nagrody. Nadesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją zapisów Regulaminu.

7. Haiku oceniać będzie Kapituła Nagrody w składzie: Agnieszka Żuławska Umeda, Robert Kania, Ernest WitPrzewodniczącą Kapituły jest Agnieszka Żuławska Umeda, a Sekretarzem – Inesa Kruszka.

8. Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła Nagrody wybierze 10 haiku nominowanych do nagrody w obu kategoriach, a następnie po 1 jednym haiku-laureacie.

9. Kapituła zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w danej kategorii. Kwota nagrody nie powiększy kwoty nagrody w kategorii, w której nagrodę przyznano.

10. Nagrodę stanowią: list gratulacyjny, statuetka i nagroda pieniężna w wysokości 5.000,- zł (pięć tysięcy złotych) brutto.

11. Nagroda zostanie wręczona w czasie i miejscu podanym do wiadomości publicznej na stronie internetowej organizatora oraz w mediach społecznościowych.Warszawa, dnia 30.04.2019

*) haiku nagrodzone lub wyróżnione w konkursie

Ewentualne pytania i wątpliwości można zgłaszać na adres mailowy nagroda[*]psh.org.pl (w miejsce nawiasów i gwiazdki trzeba wpisać @)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (dostępny do 30.06.2019)