Liść miłorzębu. 99 haiku

Jadwiga Siwińska Pacak 2017.09.01 tomikJadwiga Siwińska-Pacak – Liść miłorzębu. 99 Haiku
Wydawca: Jadwiga Siwińska-Pacak
Projekt okładki: Bogdan Zdanowicz
Fotografie z archiwum autorki
Patronat honorowy: Polskie Stowarzyszenie Haiku
ISBN 978-83-933207-2-1