PAPIEROWY ŻURAW

PAPIEROWY ŻURAW
magazyn internetowy Polskiego Stowarzyszenia Haiku

Adres zgłoszenia: e-mail: papierowyzuraw@psh.org.pl  Uwaga: zgłoszenia przyjmujemy od 21.09.2018

Zapraszamy do internetowego magazynu Papierowy Żuraw. Przyjmujemy zgłoszenia zarówno od członków PSH, jak i od osób nie będących członkami Stowarzyszenia.

Nadesłane prace muszą być utworami własnymi w języku polskim, nigdzie niepublikowanymi i nieoczekującymi na publikację czy rozstrzygnięcie konkursu.
Utwory zamieszczane w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter) oraz na własnych blogach osobistych nie są uważane za publikowane.

Przyjmujemy zgłoszenia wyłącznie za pośrednictwem poczty e-mail:
a) haiku, tanka i haibun w treści wiadomości e-mail, podpisane imieniem i nazwiskiem.
b) haiga jako załącznik .jpg lub .pdf; w treści maila autor/autorzy, tekst haigi.

W temacie maila: papierowy żuraw_ zima lub lato_imię i nazwisko

Jednorazowe zgłoszenie może obejmować dowolne lub wszystkie z poniższych (każdy rodzaj pracy w osobnym mailu):
• 5-7 haiku
• 2-3 tanki
• 2-3 haigi
• 1 -2 haibuny

Terminy:
Magazyn Papierowy Żuraw ukazuje się dwa razy do roku – latem i zimą. Zgłoszenia są przyjmowane wyłącznie w tych terminach:
Wydanie zimowe – zgłoszenia od 21 września do 30 października
Wydanie letnie – zgłoszenia od 21 marca do 30 kwietnia.
Informacje o przyjęciu do publikacji będą wysyłane sukcesywnie po zakończeniu terminu zgłoszeń. Informacje o nieprzyjęciu zgłoszenia nie będą wysyłane.

Prawa autorskie:
1. Zgłoszenie utworu oznacza zgodę na bezpłatną publikację w magazynie Papierowy Żuraw z zachowaniem praw autorskich (dotyczy to także współautorów haig).
2. W przypadku ponownej publikacji jako pierwsze miejsce publikacji należy podać Papierowy Żuraw. Opublikowany utwór nie może być wysłany na żaden konkurs.
3. Zastrzegamy sobie prawo do ponownego opublikowania utworu w formacie cyfrowym, w wersji drukowanej lub DVD bez wynagrodzenia dla autorów.

Komitet Redakcyjny:
Marta Chociłowska, Małgorzata Formanowska, Zuzanna Truchlewska, Robert Kania, Krzysztof Kokot