W Cieniu Jabłoni 2024 – Slam Haiku, regulamin

Galeria Bluszcz serdecznie zaprasza do Ogrodu Haiku w niedzielę 9 czerwca 2024 roku. Tu o godz. 12.00 rozpocznie się konkurs – slam haiku – „W CIENIU JABŁONI” w ramach Otwartych Ogrodów w Podkowie Leśnej. Slam to konkurs z głośnym odczytaniem wierszy przez poetów-performerów. W tym wypadku przeczytamy zgłoszone haiku, każde dwukrotnie.

Inspiracją do powstania tego konkursu jest wiekowa jabłonka, która jeszcze do niedawna rosła w ogrodzie Galerii Bluszcz. Podparta metalową konstrukcją, dzielnie znosiła kolejne lata, kwitnąc i ciesząc oczy. Niestety wichura złamała ją na dobre. Została nasza pamięć i chęć uwiecznienia w jej istnieniu innych drzew drogich naszym sercom. Stąd tematem konkursu będzie DRZEWO, z kigo wiosenno-letnim.

Haiku to japońska forma wiersza zapisywana w trzech wersach.  Jako że patronat nad wydarzeniem objęło Polskie Stowarzyszenie Haiku, promujące przede wszystkim klasyczną formę tego gatunku, zwracamy uwagę na konieczność uwzględnienia kigo (określenie pory roku, tylko jedno w utworze) i 17 sylabową formę ( trzy wersy 5-7-5 ).
Pamiętajmy o tym, że haiku to zapis chwili, kadr rzeczywistości, w którym wyłączamy nasze „ja”.

Zgłoszone utwory będą czytane w trakcie spotkania. Jury – Marta Chociłowska i Agnieszka Herman z Polskiego Stowarzyszenia Haiku oraz Aleksandra Widziewicz, właścicielka Galerii Bluszcz – wybierze trzech zwycięzców. Nagroda za miejsce pierwsze wynosi 300 zł, drugie 200 zł, trzecie 100 zł.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania dwóch utworów, które zostaną odczytane w trakcie trwania spotkania (osobiście lub w zastępstwie) na maila: konkurs@psh.org.pl – w temacie prosimy wpisać „W CIENIU JABŁONI”.

Logo festiwalu – sumi-e Maria Piasecka

 

Regulamin

Regulamin Konkursu na  W CIENIU JABŁONI – Slam Haiku

 

  • 1 Organizator

Konkurs Slam Haiku W CIENIU JABŁONI (dalej: „Konkurs”) jest organizowany przez Galerię Bluszcz i Polskie Stowarzyszenie Haiku.

  • 2 Cel konkursu

Celem Konkursu jest promowanie sztuki haiku, zachęcanie poetów haiku do udziału w tworzeniu i recytowaniu krótkich utworów poetyckich oraz kreatywna zabawa słowem.

  • 3 Termin i Miejsce Konkursu

Konkurs odbywa się corocznie w maju/czerwcu w Galerii Bluszcz, ul. Kasztanowa 6, Podkowa Leśna.

  • 4 Uczestnicy Konkursu

Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych poetów haiku niezależnie od wieku.

  • 5 Zgłaszanie Utworów

Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu dwa utwory haiku, których jest autorem i nigdzie wcześniej były niepublikowane.

Tematem haiku jest DRZEWO.

Utwory haiku muszą zawierać jedno kigo wiosenno-letnie.

Zgłoszenia haiku na adres e-mail: konkurs@psh.org.pl do dnia 26.05.2024 r.

W zgłoszeniach należy podać imię i nazwisko autora, adres email oraz temat: W CIENIU JABŁONI.

  • 6 Przebieg Konkursu

Konkurs odbywa się w Galerii Bluszcz w ramach cyklicznej imprezy OTWARTE OGRODY w Podkowie Leśnej.

Każdy uczestnik ma możliwość zaprezentowania swoich dwóch utworów haiku po dwa razy (czyli łącznie cztery recytacje). Na miejscu zostanie odczytany przez wybrane osoby jeśli autor nie będzie miał możliwości osobistego przybycia.

Jury oceni każde haiku pod względem oryginalności, związku z kigo, ogólnego wrażenia artystycznego i wybierze zwycięzców Konkursu.

  • 7 Nagrody

Nagrody dla zwycięzców Konkursu zostaną przyznane na miejscu po dokonaniu wyboru przez jury i po podliczeniu głosów publiczności. Fundatorem nagród jest Galeria Bluszcz.

  • 8 Postanowienia Końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Konkursu w uzasadnionych przypadkach.

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z Konkursem.

Wszelkie spory związane z Konkursem będą rozstrzygane na drodze ugody.

Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora oraz w siedzibie Organizatora.

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie Slam Haiku. Udział w Konkursie oznacza akceptację wszystkich postanowień regulaminu.