Deklaracja członkowska online

Statut Polskiego Stowarzyszenia Haiku

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Adres do korespondencji (wymagane)

Numer telefonu

Dotychczasowe doświadczenia z haiku, ew. osiągnięcia/publikacje itp. (wymagane)

Oświadczam, że akceptuję Statut Polskiego Stowarzyszenia Haiku i deklaruję chęć przystąpienia jako członek zwyczajny. Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Statutu, uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia oraz regularnego opłacania składek członkowskich

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji dla potrzeb związanych z realizacją celów statutowych Polskiego Stowarzyszenia Haiku (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204)

Wyrażam zgodę na zamieszczenie mojego imienia i nazwiska oraz biogramu na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Haiku