IV OKH „Wiśnie i Wierzby” 2020

REGULAMIN IV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HAIKU “WIŚNIE I WIERZBY” 2020

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Haiku

Okres nadsyłania: 07 maja 2020 – 15 czerwca 2020

Haiku: od 1 do 3 (nigdzie niepublikowane,  również w internecie do czasu rozstrzygnięcia niniejszego konkursu) przesyłane wyłącznie przy wykorzystaniu formularza zgłoszenia, czwarte i kolejne haiku danego autora nie będą przyjmowane do konkursu (autor nie otrzyma o tym zwrotnej informacji)

Język: polski

Temat: dowolny

Styl:

  • trzy wersy o układzie sylab 5-7-5 lub krótszym
  • jedno kigo (odniesienie do dowolnej pory roku)
  • bez nadawania tytułów i stosowania rymów

Prosimy pamiętać, że

  • Haiku nie są myślami intelektualnymi. Haiku to zaledwie szkic, to sztuka niedopowiedzenia – mniej znaczy zawsze lepiej, jeśli chodzi o wybór słów, a język powinien być prosty i bezpośredni.
  • Haiku powinny być pisane w czasie teraźniejszym.
  • Haiku to obraz rzeczywistości i dobrze gdy czytelnik może zobaczyć nie tylko obraz ale i usłyszeć dźwięki, poczuć smak, dotyk, przypomnieć sobie zapach.
  • Haiku nie uogólnia ani nie wyjaśnia. Unika się opisów emocji – zamiast tego obraz lub moment w czasie jest przedstawiany w sposób, który wywołuje tę emocję u czytelnika.
  • 17-sylabowa forma 5-7-5 jest tradycyjna, ale nadmierne skupianie się na liczeniu sylab może prowadzić do użycia niepotrzebnych słów, które czynią haiku przeładowanym lub brzmiącym sztucznie.
  • Haiku bezpośrednio doświadczone w jednej chwili prawie zawsze są najświeższe i najlepsze.

kilka porad dla początkujących

Jury:

Lidia Rozmus – malarka i poetka haiku urodzona w Polsce, od 1980 roku mieszkająca w USA. Redaktorka artystyczna w amerykańskim magazynie Modern Haiku. Autorka ośmiu książek zawierających haiku, haibun i haiga. Kilkuktrotna laureatka Merit Book Award (Haiku Society of America) za projekty graficzne, za haibun i antologię. Członkini Honorowa Polskiego Stowarzyszenia Haiku.

Agnieszka Żuławska-Umeda – japonistka i tłumaczka, była wykładowczyni poetyki japońskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Członek Polskiego PEN Clubu. Od 2011 prowadzi Warszawską Szkołę Haiku, przekładając i publikując strofy polskich poetów w japońskim miesięczniku KUZU. Autorka książki Poetyka Szkoły Matsuo Bashō (lata 1684-1694). Członkini Honorowa Polskiego Stowarzyszenia Haiku.

Zuzanna Truchlewska – poetka haiku. Absolwentka politologii i filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.  Redaktorka „Strefy Haiku” w czasopiśmie Wolnej Inicjatywy Artystycznej Wytrych. Członkini Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Haiku.

Uwaga: Jury będzie oceniać haiku bez znajomości nazwisk autorów – odpowiednią listę dostarczy jurorom sekretarz jury

Sekretarz Jury:

Krzysztof Kokot – poeta i autor sztuk teatralnych, laureat nagród i wyróżnień w międzynarodowych konkursach haiku i ogólnopolskich konkursach poetyckich. Autor pięciu książek poetyckich. Członek Honorowy Polskiego Stowarzyszenia Haiku.

Wyniki: zostaną ogłoszone na stronie psh.org.pl nie później niż do 20 lipca 2020 r.

Nagrody: dyplomy i upominki

Inne postanowienia: Zgłoszenie haiku do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest się autorem nadesłanego utworu, niepublikowanego i nienagrodzonego w innych konkursach ani nieoczekującego na publikację. Ponadto jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autorów nagrodzonych lub wyróżnionych haiku w celach promocyjnych niniejszego konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Haiku, ul. Kacza 6 m. 65, 01-013 Warszawa. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych haiku w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie i sporne rozstrzyga Jury oraz Organizatorzy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu.

Korespondencję związaną z konkursem prosimy przesyłać na adres: konkurs@psh.org.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIA