III OKH „WIŚNIE I WIERZBY” 2019

REGULAMIN III OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HAIKU “WIŚNIE I WIERZBY” 2019

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Haiku

Okres nadsyłania: 07 czerwca 2019 – 15 lipca 2019

Haiku: od 1 do 3 (nigdzie niepublikowane,  również w internecie do czasu rozstrzygnięcia niniejszego konkursu) przesyłane wyłącznie przy wykorzystaniu formularza zgłoszenia

Język: polski

Temat: dowolny

Styl:

  1. trzy wersy o układzie sylab 5-7-5 lub krótszym
  2. kigo (odniesienie do dowolnej pory roku)
  3. bez nadawania tytułów i stosowania rymów

Prosimy pamiętać, że

  • Haiku nie są myślami intelektualnymi. Haiku to zaledwie szkic, to sztuka niedopowiedzenia – mniej znaczy zawsze lepiej, jeśli chodzi o wybór słów, a język powinien być prosty i bezpośredni.
  • Haiku powinny być pisane w czasie teraźniejszym.
  • Haiku to obraz rzeczywistości i dobrze gdy czytelnik może zobaczyć nie tylko obraz ale i usłyszeć dźwięki, poczuć smak, dotyk, przypomnieć sobie zapach.
  • Haiku nie uogólnia ani nie wyjaśnia. Unika się opisów emocji – zamiast tego obraz lub moment w czasie jest przedstawiany w sposób, który wywołuje tę emocję u czytelnika.
  • 17-sylabowa forma 5-7-5 jest tradycyjna, ale nadmierne skupianie się na liczeniu sylab może prowadzić do użycia niepotrzebnych słów, które czynią haiku przeładowanym lub brzmiącym sztucznie.
  • Pamiętajmy – haiku bezpośrednio doświadczone w jednej chwili prawie zawsze są najświeższe i najlepsze.

kilka porad dla początkujących

Jury:

Agnieszka Żuławska-Umeda – japonistka i tłumaczka, była wykładowczyni poetyki japońskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Członek Polskiego PEN Clubu. Od 2011 prowadzi Warszawską Szkołę Haiku, przekładając i publikując strofy polskich poetów w japońskim miesięczniku KUZU. Autorka książki Poetyka Szkoły Matsuo Bashō (lata 1684-1694). Członkini Honorowa Polskiego Stowarzyszenia Haiku.

Piotr Matywiecki – poeta i eseista, laureat Nagrody Literackiej Gdynia 2008, Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius 2010, Nagrody Literackiej m.st. Warszawy 2016, Nagrody Polskiego PEN Clubu 1994 oraz sześciokrotnie nominowany do Nagrody Literackiej Nike (2006, 2008, 2010, 2016, 2017, 2019). Autor szesnastu książek poetyckich oraz czterech eseistycznych.

Krzysztof Kokot– poeta i autor sztuk teatralnych, laureat nagród i wyróżnień w międzynarodowych konkursach haiku i ogólnopolskich konkursach poetyckich. Autor pięciu książek poetyckich. Członek Honorowy Polskiego Stowarzyszenia Haiku.

Uwaga: Jury będzie oceniać haiku bez znajomości nazwisk autorów – odpowiednią listę dostarczy jurorom sekretarz jury

Sekretarz Jury:

Robert Kania – poeta, laureat nagród i wyróżnień w międzynarodowych konkursach haiku i ogólnopolskich konkursach poetyckich. Autor trzech książek poetyckich. Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Haiku.

Wyniki: zostaną ogłoszone na stronie psh.org.pl nie później niż do 01 września 2019 r.

Nagrody: dyplomy i upominki

Inne postanowienia: Zgłoszenie haiku do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest się autorem nadesłanego utworu, niepublikowanego i nienagrodzonego w innych konkursach ani nieoczekującego na publikację. Ponadto jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autorów nagrodzonych lub wyróżnionych haiku w celach promocyjnych niniejszego konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Haiku, ul. Kacza 6 m. 65, 01-013 Warszawa. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych haiku w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie i sporne rozstrzyga Jury oraz Organizatorzy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu.

Korespondencję związaną z konkursem prosimy przesyłać na adres: konkurs@psh.org.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIA – termin minął 15.07.2019