Formularz wysyłkowy VII OKH „WIŚNIE I WIERZBY” 2023

Oświadczam, że jestem autorem każdego nadesłanego utworu, niepublikowanego, nienagrodzonego w innych konkursach i nieoczekującego na publikację (wymagane zaznaczenie pola)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Haiku, ul. Kacza 6 m. 65, 01-013 Warszawa (wymagane zaznaczenie pola)