Kontakt

adres korespondencyjny:
Polskie Stowarzyszenie Haiku
ul. Kacza 6/65
01-013 Warszawa

www.psh.org.pl
e-mail: psh@psh.org.pl
facebook: facebook.com/polskiestowarzyszeniehaiku/

rzeczniczka prasowa: Agnieszka Herman
e-mail: rzecznik@psh.org.pl

Nr konta
mBank
Nr 67 1140 2004 0000 3902 7607 9437
Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Haiku

Numer KRS: 0000602615