Haiku

Anna Ejfler tomik-page-002

Anna Ejfler – Haiku

Redakcja, projekt okładki i opracowanie graficzne: Elżbieta Kołodziejczyk
Fotografia na okładce: Anna Ejfler
Fotografia autorki przy nocie biograficznej: Zofia Piotrowska
ISBN 978-83-64229-75-6
Druk: EL-ArtPress Wrocław 2016