Formularz zgłoszeniowy – V edycja NPET za najlepsze haiku opublikowane w 2022 roku

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Stowarzyszenie Haiku dla potrzeb niezbędnych do realizacji V edycji Nagrody Poetyckiej im. Ewy Tomaszewskiej zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Haiku, ul. Kacza 6 m. 65, 01-013 Warszawa. (wymagane zaznaczenie pola)