VI OKH „WIŚNIE I WIERZBY” 2022

REGULAMIN VI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HAIKU “WIŚNIE I WIERZBY” 2022

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Haiku

Okres nadsyłania: 22.08.2022 – 30.09.2022

Haiku: od 1 do 3 (nigdzie niepublikowane,  również w Internecie, do czasu rozstrzygnięcia niniejszego konkursu) przesyłane wyłącznie przy wykorzystaniu formularza zgłoszenia

Język: polski

Temat: dowolny

Styl:

  1. trzy wersy o układzie sylab 5-7-5 lub krótszym
  2. jedno kigo (odniesienie do dowolnej pory roku)
  3. bez nadawania tytułów i stosowania rymów

Prosimy pamiętać, że

  • Haiku nie są myślami intelektualnymi. Haiku to zaledwie szkic, to sztuka niedopowiedzenia – mniej znaczy zawsze lepiej, jeśli chodzi o wybór słów, a język powinien być prosty i bezpośredni.
  • Haiku powinny być pisane w czasie teraźniejszym.
  • Haiku to obraz rzeczywistości i dobrze gdy czytelnik może zobaczyć nie tylko obraz ale i usłyszeć dźwięki, poczuć smak, dotyk, przypomnieć sobie zapach.
  • Haiku nie uogólnia ani nie wyjaśnia. Unika się opisów emocji – zamiast tego obraz lub moment w czasie jest przedstawiany w sposób, który wywołuje tę emocję u czytelnika.
  • 17-sylabowa forma 5-7-5 jest tradycyjna, ale nadmierne skupianie się na liczeniu sylab może prowadzić do użycia niepotrzebnych słów, które czynią haiku przeładowanym lub brzmiącym sztucznie.
  • Pamiętajmy – haiku bezpośrednio doświadczone w jednej chwili prawie zawsze są najświeższe i najlepsze.

Kilka wskazówek:

http://haiku.tandemja.pl/teoria.html

Jury:

Agnieszka Żuławska-Umeda – japonistka i tłumaczka, była wykładowczyni poetyki japońskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Członek Polskiego PEN Clubu. Od 2011 prowadzi Warszawską Szkołę Haiku, przekładając i publikując strofy polskich poetów w japońskim miesięczniku KUZU. Autorka książki Poetyka Szkoły Matsuo Bashō (lata 1684-1694).

Dorota Pyra – autorka haiku nagradzanych w międzynarodowych konkursach (m.in. 20th International Kusamakura Haiku Competition 2015 – Grand Prize, The 2009 Shiki Special Kukai Contest in memory of William J. Higginson – Grand Prize). Autorka dwóch tomików poezji. Zajmuje się również fotografią.

Andrzej Dembończyk  – członek-założyciel Polskiego Stowarzyszenia Haiku. Laureat Nagrody Poetyckiej im. Ewy Tomaszewskiej za najlepsze haiku opublikowane w 2019 roku (kategoria: haiku w języku polskim). Autor dwóch tomików haiku oraz scenariuszy teatralnych.

Uwaga: Jury będzie oceniać haiku bez znajomości nazwisk autorów – odpowiednią listę dostarczy jurorom sekretarz jury

Sekretarz Jury:

Marta Chociłowska – prezes Polskiego Stowarzyszenia Haiku, laureatka Nagrody Poetyckiej im. Ewy Tomaszewskiej za najlepsze haiku opublikowane w roku 2020 (kategoria: haiku w języku angielskim) oraz wielu międzynarodowych konkursów w tym nagrody HIA w Ito en Oi Ocha New Haiku Contest 2016.

Wyniki: zostaną ogłoszone na stronie psh.org.pl nie później niż do 31.10.2022 r.

Nagrody: dyplomy i upominki

Inne postanowienia: Zgłoszenie haiku do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest się autorem nadesłanego utworu, niepublikowanego i nienagrodzonego w innych konkursach ani nieoczekującego na publikację. Ponadto jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autorów nagrodzonych lub wyróżnionych haiku w celach promocyjnych niniejszego konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Haiku, ul. Kacza 6 m. 65, 01-013 Warszawa. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych haiku w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie i sporne rozstrzyga Jury oraz Organizatorzy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu.

Korespondencję związaną z konkursem prosimy przesyłać na adres: konkurs@psh.org.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIA