Marzec 2017 – sukcesy członków PSH

01.03.2017 – w wiosenno-letnim wydaniu Wild Plum 3:1 dwa haiku Ernesta Wita.
link do publikacji

01.03.2017 – w marcowym wydaniu The Heron’s Nest (Volume XIX, Number 1: March 2017) – haiku Ernesta Wita
link do publikacji

1.03.2017 w  Brass Bell – a haiku journal ( poezja kobieca, wybór Irene Zahava (Zee) znalazły się  haiku Marty Chociłowskiej i Zuzany Truchlewskiej.
link do publikacji

01.03.2017 – w  Asahi Shimbun do kolumny Asahi Haikuist Network David McMurray wybrał m.in. haiku Marty Chociłowskiej i Doroty Ocińskiej.
link do publikacji

01.03.2017 – w NHK Haiku Masters – Małgorzata Formanowska
link do publikacji

15.03.2017 – w Bones – journal of contemporary haiku – haiku Ernesta Wita (str. 44)
link do publikacji

18.03.2017 – w Daily Haiga – haiga Andrzeja Dembończyka
link do publikacji

27.03.2017 – w 151 wydaniu WHA Haiga Contest  Kuniharu Shimizu zamieścił m.in. haigi, których autorkami są Azi KuderDorota Ocińska i Zuzanna Truchlewska.
link do wydania

About admin

Dodaj komentarz