Sukcesy członków PSH – sierpień 2019

02-08-2019 – W The Asahi Shimbun (Asahi Haikuist Network) – haiku Marty Chociłowskiej.
link do publikacji

05-08-2019 – w Autumn Moon Haiku Journal Bruce Ross ogłosił najlepsze haiku w wydaniu 2 (2:1 i 2:2) Autumn/Winter 2018-2019, and Spring/Summer 2019). Haiku Ernesta Wita otrzymało wyróżnienie

summer field walk
finding answers to which
there are no questions

pola latem
znajduję odpowiedzi
na które nie ma pytań

link do publikacji

08-08-2019 – w tinywords Issue 19.1 haiku Ernesta Wita.
link do publikacji

08-08-2019 – w Presence #64 (August 2019) haiku Ernesta Wita.
link do bloga 

10-08-2019 – w Daily Haiga zdjęcie do fotohaigi autorstwa Ireny Szewczyk.
link

About admin