Międzynarodowa Konferencja Haiku – St. Albans, Wielka Brytania (31 maja – 2 czerwca 2019 r.)

British Haiku Society (BHS),  sponsor i organizator Międzynarodowej Konferencji Haiku, która odbyła się w Maltings Arts Theatre w St Albans w Wielkiej Brytanii w  dniach  31 maja – 2 czerwca 2019 r. , rozesłał zaproszenia do poetów haiku na całym świecie. Z Polski wzięli udział Marta Chociłowska i Robert Kania.

Tematem konferencji było. „Haiku Crossing Cultures, Harmony within Diversity”. (Haiku –  krzyżowanie się kultur, harmonia w różnorodności). Taki także był temat haiku przyjmowanych do Antologii konferencyjnej, która została wydana przez BHS.

Piątkowy wieczór, 31 maja

Prezes BHS, Colin Blundell,  przywitał gości i przedstawił program na weekend. Po powitaniu uczestnicy czytali swoje haiku opublikowane  w Antologii  konferencyjnej zatytułowanej where silence becomes song (tam gdzie cisza staje się pieśnią).

Wieczór zakończył się przejmującym recitalem tanka Mariko Kitakubo w języku angielskim i japońskim.

Sobota rano, 1 czerwca

Judy Kendall wygłosiła  wykład zatytułowany “Haiku – The Whirlpools of Translation” („Haiku – odmęty przekładu), w którym poruszyła problemy tłumaczy haiku na język angielski z japońskiego i innych języków.

Wykład Ralfa Brökera  “Scibun or What Kind of Haiku They Don’t Read on Rigel IV?”( Scibun lub jaki rodzaj haiku, którego nie czytają na Rigel IV?) zabrał nas do miejsc, których zwykle nie odwiedzamy z haiku – w systemy gwiezdne miliony kilometrów od nas.

Charles Trumbull  przedstawił multimedialną prezentację obrazów Georgii O’Keeffe, ilustrowaną haiku pt. „Georgia O’Keeffe and the Haiku Aesthetic” (Georgia O’Keeffe i estetyka haiku).

Sobota po południu, 1 czerwca

Ikuyo Yoshimura wygłosiła wykład pt. „RH Blyth’s Influence on the Modern Haiku World”  (Wpływ RH Blytha na współczesny świat haiku).

Wykład Davida Lanoue „Gendai  Issa” (Issa współcześnie)  był  ilustrowany tradycyjnymi i współczesnymi haiku. David jest autorem m.in.  publikacji “Write like Issa: A Haiku How-To”.

Po wykładach część uczestników wybrała się na spacer do Verulamium Park, część wybrała zwiedzanie na własną rękę, a jeszcze inni wzięli udział w pokazie tworzenia haigi przez akwarelistkę Elisavetę Ilievę.

Po powrocie prezentowaliśmy haiku napisane podczas spaceru, obejrzeliśmy spektakl słowno-muzyczny w wykonaniu grupy Greenwood Haiku pt. „The Scent of Ordinary Things”, po czym Jury (Colin Blundell i Anna Maris) ogłosiło  wyniki konkursu haiku (każdy uczestnik mógł złożyć organizatorom jedno napisane przez siebie haiku na dowolny temat).  Laureatami zostali uczestnicy z Wielkiej Brytanii  Debbi Antebi (I miejsce), Iliyana Stoyanova ( II ) i Alan Maley (III).

Poniżej zwycięskie haiku w wersji oryginalnej:

setting sun
I adjust
my canvas

– Debbi Antebi:

rough sleeper
his bench almost catches
the morning sun

– Iliyana Stoyanova:

at Marks and Spencer
an old lady lingering
by the lingerie …

– Alan Maley

Niedziela rano, 2 czerwca

Ostatniego dnia odbyło się sześć sesji, w których nie wzięliśmy udziału  ze względu na konieczność stawienia się na lotnisku tuż po godz. 12. Zdążyliśmy tylko wysłuchać początku pierwszego wykładu i pożegnać się z organizatorami.

Ian Storr przedstawił projekt “ A Sense of Place: Haiku, Glass and the British Coast”; Antoaneta Nikolova and Yordan M. Georgiev badali naturę „minimalizmu” w prezentacji  “Nano-haiku: A Possible Meeting Point between East and West”; Anna Maris wygłosiła wykład: „Haiku in Scandinavia – Language and Cultural Reference”.

Na zakończenie Yutaka Matsubayashi zaprezentował pokaz walki na miecze kendo.

Ostatnim wydarzeniem poranka był koncert ludowych pieśni i tańców z Okinawy i Akita. Ich występ tak się spodobał, że widzowie  dołączyli do tancerzy i muzyków na scenie.

Paul Chambers nie mógł uczestniczyć w konferencji, ale udostępnił swoją prezentację “The Trembling of the Moment – The Haiku of Federico Garcia Lorca” ( oryginał dostępny na stronie Wales Haiku Journal ).

W antologii where silence becomes song opublikowano haiku uczestników konferencji, w tym:

dad and son
in the old photograph
the same smile

tato i syn
na starej fotografii
ten sam uśmiech
(Marta Chociłowska)

flutter of wings
in the hands of an old woman
grains

trzepot skrzydeł
w dłoniach staruszki
ziarna
(Robert Kania)

Opracowała Marta Chociłowska62645840_842818782769951_4540874591970525184_n

Na podstawie  tekstu  Davida Binghama i Iliyany Stoyanovej na stronie BHS .

Atrakcje turystyczne St Albans

Relacja z konferencji i zdjęcia na fanpage PSH na facebooku

About admin