Wrzesień 2018 – sukcesy członków PSH

01.09.2018 – w Otata  33 September 2018 John Martone opublikował cztery haiku Marty Chociłowskiej (str. 101 i 102).
link do publikacji

01.09.2018 – debiut Marty Chociłowskiej – w Failed Haiku A Journal of English Senryu Volume 3, Issue 33 September 2018 opublikowano jej pięć senryu (str. 106).
link do publikacji

11.09.2018 – w jesiennym numerze Kwartalnik Przekrój (wydanie papierowe) opublikowano 11 haiku, w tym siedmiorga członków Stowarzyszenia –  Marty Chociłowskiej, Małgorzaty Formanowskieja, Ewy Pleszczyńskiej, Zuzanny Truchlewskkiej, Ernesta Wita, i Małgorzaty Zamorskiej.
link

About admin