Focus on Haiku in Poland

W zimowym wydaniu Blithe Spirit vol. 28 no. 1, luty 2018 (Journal ot The British Haiku Society) ukazał się artykuł pt. „Focus on Haiku in Poland” (st. 44-45). Autorami są Agnieszka Zulawska-Umeda, Rafał Zabratyński i Marta Chociłowska. Dziękujemy za pomoc w tłumaczeniu i ostateczną redakcję wielkiej przyjaciółce polskich poetów haiku, Iliyanie Stoyanovej. Egzemplarz tego wydania znajduje się w biblioteczce Stowarzyszenia, a skany artykułu i opublikowanych haiku zostały przesłane autorom mailem.
Na stronach 46-49 opublikowano haiku BS 28.1-00124  polskich autorów, w tym członków PSH; Agnieszki Zuławskiej-Umedy, Andrzeja Dembończyka, Ernesta Wita, Ireny Iris Szewczyk, Jadwigi Siwińskiej-Pacak, Krzysztofa Kokota i Lidii Rozmus (członkowie honorowi), Małgorzaty Formanowskiej, Marty Chociłowskiej, Roberta Kani, Roberta Bogusława Nowaka, Sławy Sibigi, Wiesława Karlińskiego i Zuzanny Truchlewskiej.

About admin