Sierpień 2017 – sukcesy członków PSH

04.08.2017 – w Asahi Haikuist Network  Asahi Shimbun – David McMurray opublikował haiku Marty Chociłowskiej.
link do publikacji

13.08.2017 – w Haiku Page (8, 2017) John Zheng opublikował dwa haiku Zuzanny Truchlewskiej, w wersji angielskiej i japońskiej.

18.08.2017 – w papierowym wydaniu Summer 2017 Akitsu Quarterly opublikowano haiku Małgorzaty Formanowskiej
link do publikacji

23.08.2017 – w ostatnim już, niestety, wydaniu  Wild Plum a haiku journal 3:2 Fall & Winter 2017 opublikowano haigę Zuzany Truchlewskiej.
link do publikacji

26.08.2017 – w World Haiku Review (August 2017) – haiku Marty Chociłowskiej i Ernesta Wita (Neo-classical Haiku, Haiku of Merit)
link do publikacji

About admin