Wyniki Mini Konkursu Haiku PSH

Polskie Stowarzyszenie Haiku zorganizowało za facebooku Mini Konkurs Hakiu na temat Powstania Warszawskiego. Jurorami byli: Marta Chociłowska, Robert Kania i Irena Szewczyk. Nadesłano 58 haiku. Jury postanowiło przyznać trzy równorzędne nagrody główne. Laureatami zostali: Barbara Patuszyńska i Sława Sibiga (członkinie PSH) oraz Artur Lewandowski.

Oto nagrodzone haiku (autorzy w kolejności alfabetycznej):

Artur Lewandowski:

Stare Miasto, Długa
na włazie studzienki
płonący znicz

Barbara Patuszyńska:

strzały na Woli
młoda sanitariuszka
odgania śmierć

Sława Sibiga:

pamiętnik babci –
tam gdzie wpis o powstaniu
jego imię

Gratulacje.

About admin

Dodaj komentarz