Formularz zgłoszenia – II OKH „WIŚNIE I WIERZBY” 2018

Oświadczam, że jestem autorem każdego nadesłanego utworu, niepublikowanego, nienagrodzonego w innych konkursach i nieoczekującego na publikację (wymagane zaznaczenie pola)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018 poz. 1000). Po zakończeniu konkursu dane osobowe pozyskane z formularza zostaną usunięte. Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Haiku, ul. Kacza 6 m. 65, 01-013 Warszawa (wymagane zaznaczenie pola)