Formularz zgłoszenia – II OKH „WIŚNIE I WIERZBY” 2018

Oświadczam, że jestem autorem każdego nadesłanego utworu, niepublikowanego, nienagrodzonego w innych konkursach i nieoczekującego na publikację (wymagane zaznaczenie pola)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883) (wymagane zaznaczenie pola)