PAPIEROWY ŻURAW – ZGŁOSZENIA

logo9 (3)

PAPIEROWY ŻURAW
magazyn internetowy Polskiego Stowarzyszenia Haiku

Uwaga: zgłoszenia do edycji 2023 przyjmujemy od 22.09.2023 do 30.10.2023

Zapraszamy do internetowego magazynu Papierowy Żuraw, którego pierwszy numer ukazał się w grudniu 2018. Oczekujemy na zgłoszenia zarówno od członków PSH, jak i od osób nie będących członkami Stowarzyszenia.

Nadesłane prace muszą być utworami własnymi w języku polskim, nigdzie niepublikowanymi i nieoczekującymi na publikację czy rozstrzygnięcie konkursu.
Utwory zamieszczane w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter) oraz na własnych blogach osobistych nie są uważane za publikowane (prosimy o poinformowanie, w jakim medium utwór był zamieszczony).

Link – wskazówki dla początkujących
(nie trzeba kurczowo trzymać się schematu 5-7-5, ale nie należy przekraczać 17 sylab).

Przyjmujemy zgłoszenia wyłącznie za pośrednictwem poczty e-mailpapierowyzuraw[]psh.org.pl (przed wysłaniem należy [] zamienić na @).
a) haiku, tanka i haibun w treści wiadomości, podpisane imieniem i nazwiskiem.
b) haiga jako załącznik .jpg; w treści maila autor/autorzy, tekst haigi.

W temacie maila: papierowy żuraw 2023, imię i nazwisko oraz rodzaj utworu (haiku, haibun, haiga, tanka)

Jednorazowe zgłoszenie może obejmować dowolne lub wszystkie z poniższych (każdy rodzaj pracy w osobnym mailu):
• 5-7 haiku
• 2-3 tanki
• 2-3 haigi
• 1 -2 haibuny

Terminy:

W 2023 zgłoszenia przyjmujemy od 22.09 do 30.10.

Informacje o przyjęciu do publikacji będą wysyłane sukcesywnie po zakończeniu terminu zgłoszeń. Informacje o nieprzyjęciu zgłoszenia nie będą wysyłane.

Prawa autorskie:
1. Zgłoszenie utworu oznacza zgodę na bezpłatną publikację w magazynie Papierowy Żuraw z zachowaniem praw autorskich (dotyczy to także współautorów haig).
2. W przypadku ponownej publikacji jako pierwsze miejsce publikacji należy podać Papierowy Żuraw. Opublikowany utwór nie może być wysłany na żaden konkurs.
3. Zastrzegamy sobie prawo do ponownego opublikowania utworu w formacie cyfrowym, w wersji drukowanej lub DVD bez wynagrodzenia dla autorów.

Komitet Redakcyjny:
Robert Kania – redaktor naczelny, Małgorzata Formanowska – sekretarz redakcji, członkowie: Krzysztof Kokot,  Zuzanna Truchlewska
Agnieszka Herman – skład i opracowanie graficzne
Autorka logo: Gabriela Kiełczewska-Słowikowska

Papierowy Żuraw – numery