Pożegnania
W ostatnim czasie dotarły do nas dwie smutne wiadomości o przedwczesnej śmierci osób zasłużonych dla rozwoju...
Sukcesy członków PSH – listopad 2020
01.11.2020 – w Wales Haiku Journal Autumn 2020 opublikowano haiku Krzysztofa Kokota. link do publikacji...