NAGRODA POETYCKA IM. EWY TOMASZEWSKIEJ

POLSKIE STOWARZYSZENIE HAIKU

zaprasza środowiska literackie, organizacje i stowarzyszenia twórcze, wydawnictwa, instytucje kultury, portale i media poetyckie, poetów niezrzeszonych i osoby fizyczne do udziału w

IV EDYCJI NAGRODY POETYCKIEJ im. EWY TOMASZEWSKIEJ ZA NAJLEPSZE  HAIKU ROKU 2021

Nagroda za najlepsze haiku opublikowane po raz pierwszy pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2021 roku w kraju lub za granicą przez żyjącego autora polskiej narodowości przyznawana jest  w dwóch kategoriach:

a/ I – haiku opublikowane w języku polskim
b/ II – haiku opublikowane w języku angielskim.

 1. Laureatem Nagrody może zostać tylko jedno haiku w każdej kategorii.
 1. Do Nagrody można zgłosić 1-3 haiku w języku polskim i/lub 1-3 haiku w języku angielskim, zarówno własnego autorstwa, jak i innych autorów polskiej narodowości, opublikowane po raz pierwszy w 2021 roku w jednym z tych dwóch języków drukiem lub w formie elektronicznej na stronach magazynów internetowych, nagrodzone lub wyróżnione w konkursach  krajowych i zagranicznych, z wyłączeniem blogów autorskich i mediów społecznościowych.
  Za rok publikacji haiku nagrodzonych lub wyróżnionych w konkursach uważa się rok oficjalnego podania do wiadomości wyników na stronach tych konkursów.
 1. Zgłoszenie haiku do Nagrody odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego od dnia 01.08.2022 do dnia 30.09.2022 roku.
 1. Zgłoszenie powinno zawierać:

a/ zgłaszane haiku  w języku publikacji (polskim lub angielskim)
b/ imię i nazwisko autora
c/ miejsce publikacji (tytuł i nr ISBN; nazwę, numer i datę wydania czasopisma)  i/lub źródło (link) do publikacji internetowej (w tym do wyników konkursów)
d/ nazwę  i dane kontaktowe osoby lub instytucji zgłaszającej

 1. Zgłaszający są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem Nagrody zamieszczonym na stronie internetowej PSH: http://psh.org.pl/regulamin-nagrody-im-ewy-tomaszewskiej/.  Nadesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją zapisów Regulaminu.
 1. Haiku oceniać będzie Kapituła Nagrody  w składzie:  Agnieszka ŻuławskaUmeda (Przewodnicząca), Lidia Rozmus i Marta Chociłowska (Członkinie). Sekretarzem Kapituły jest Inesa Kruszka.
 1. Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła Nagrody wybierze maksymalnie 10 haiku  nominowanych do nagrody, a następnie po 1 jednym haiku-laureacie.
 1. Kapituła zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w danej kategorii. Kwota nagrody nie powiększy kwoty nagrody w kategorii, w której nagrodę przyznano.
 1. Nagrodę w obu kategoriach stanowią: list gratulacyjny, statuetka i nagroda pieniężna w wysokości 5.000,- zł (pięć tysięcy złotych) brutto. Fundatorką Nagrody jest Pani Anna Schröder.
 1. Nagroda zostanie wręczona w czasie i miejscu podanym do wiadomości publicznej na stronie internetowej organizatora oraz w mediach społecznościowych.
 1. Formularz zgłoszeniowy zawiera formułę dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Stowarzyszenie Haiku dla potrzeb niezbędnych do realizacji IV edycji Nagrody Poetyckiej im. Ewy Tomaszewskiej zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 1. Wszelkie pytania należy wysyłać na adres e-mail: nagroda[at]psh.org.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY