NAGRODA POETYCKA IM. EWY TOMASZEWSKIEJ

POLSKIE STOWARZYSZENIE HAIKU

zaprasza środowiska literackie, organizacje i stowarzyszenia twórcze, wydawnictwa, instytucje kultury, portale i media poetyckie, poetów niezrzeszonych i osoby fizyczne do udziału w

V EDYCJI NAGRODY POETYCKIEJ im. EWY TOMASZEWSKIEJ ZA NAJLEPSZE  HAIKU ROKU 2022

Nagroda za najlepsze haiku opublikowane po raz pierwszy pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2022 roku w kraju lub za granicą przez żyjącego autora polskiej narodowości przyznawana jest  w dwóch kategoriach:

a/ I – haiku opublikowane w języku polskim
b/ II – haiku opublikowane w języku angielskim.

 1. Laureatem Nagrody może zostać tylko jedno haiku w każdej kategorii.
 1. Do Nagrody można zgłosić 1-3 haiku w języku polskim i/lub 1-3 haiku w języku angielskim, zarówno własnego autorstwa, jak i innych autorów polskiej narodowości, opublikowane po raz pierwszy w 2022 roku w jednym z tych dwóch języków drukiem lub w formie elektronicznej na stronach magazynów internetowych, nagrodzone lub wyróżnione w konkursach  krajowych i zagranicznych, z wyłączeniem blogów autorskich i mediów społecznościowych.
  Za rok publikacji uważa się rok wydania publikacji, a haiku nagrodzonych lub wyróżnionych w konkursach rok oficjalnego podania do wiadomości wyników.
 1. Zgłoszenie haiku do Nagrody odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego od dnia 04.06.2023 do dnia 31.07.2023 roku.
 1. Zgłoszenie powinno zawierać:

a/ zgłaszane haiku  w języku publikacji (polskim lub angielskim)
b/ imię i nazwisko autora
c/ miejsce publikacji (tytuł i nr ISBN; nazwę, numer i datę wydania czasopisma)  i/lub źródło (link) do publikacji internetowej (w tym do wyników konkursów)
d/ nazwę  i dane kontaktowe osoby lub instytucji zgłaszającej

 1. Zgłaszający są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem Nagrody zamieszczonym na stronie internetowej PSH: http://psh.org.pl/regulamin-nagrody-im-ewy-tomaszewskiej/.  Nadesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją zapisów Regulaminu.
 1. Haiku oceniać będzie Kapituła Nagrody  w składzie:  Agnieszka ŻuławskaUmeda (Przewodnicząca), Lidia Rozmus i Marta Chociłowska (Członkinie). Sekretarzem Kapituły jest Inesa Kruszka.
 1. Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła Nagrody wybierze maksymalnie 10 haiku  nominowanych do nagrody, a następnie po 1 jednym haiku-laureacie.
 1. Kapituła zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w danej kategorii. Kwota nagrody nie powiększy kwoty nagrody w kategorii, w której nagrodę przyznano.
 1. Nagrodę w obu kategoriach stanowią: list gratulacyjny, statuetka i nagroda pieniężna w wysokości 5.000,- zł (pięć tysięcy złotych) brutto. Fundatorką Nagrody jest Pani Anna Schröder.
 1. Nagroda zostanie wręczona w czasie i miejscu podanym do wiadomości publicznej na stronie internetowej organizatora oraz w mediach społecznościowych.
 1. Formularz zgłoszeniowy zawiera formułę dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Stowarzyszenie Haiku dla potrzeb niezbędnych do realizacji V edycji Nagrody Poetyckiej im. Ewy Tomaszewskiej zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 1. Wszelkie pytania należy wysyłać na adres e-mail: nagroda[at]psh.org.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY