NAGRODA POETYCKA IM. EWY TOMASZEWSKIEJ

POLSKIE STOWARZYSZENIE HAIKU

zaprasza środowiska literackie, organizacje i stowarzyszenia twórcze, wydawnictwa, instytucje kultury, portale i media poetyckie, poetów niezrzeszonych i osoby fizyczne do udziału w

III EDYCJI NAGRODY POETYCKIEJ im. EWY TOMASZEWSKIEJ ZA NAJLEPSZE  HAIKU ROKU 2020

1. Nagroda za najlepsze haiku opublikowane po raz pierwszy pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2020 roku w kraju lub za granicą przez żyjącego autora polskiej narodowości przyznawana jest w dwóch kategoriach:

a/ haiku opublikowane w języku polskim
b/ haiku opublikowane w języku angielskim.

2. Laureatem Nagrody może zostać tylko jedno haiku w każdej kategorii.

3. Do Nagrody można zgłosić 1-3 haiku w języku polskim i/lub 1-3 haiku w języku angielskim, zarówno własnego autorstwa, jak i innych autorów polskiej narodowości, opublikowane po raz pierwszy w 2020 roku w jednym z tych dwóch języków drukiem lub w formie elektronicznej na stronach magazynów internetowych, nagrodzone lub wyróżnione w konkursach  krajowych i zagranicznych, z wyłączeniem blogów autorskich i mediów społecznościowych.

4. Zgłoszenie haiku do Nagrody odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego  od dnia 10.05.2021 do dnia 30.06.2021 r.

5. Zgłoszenie wysłane wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy, powinno zawierać:

a/ zgłaszane haiku w języku publikacji (polskim lub angielskim)
b/ imię i nazwisko autora
c/ miejsce publikacji (tytuł i nr ISBN; nazwę i nr wydania czasopisma oraz datę)
d/ źródło (link) do publikacji internetowej (w tym do wyników konkursów)
e/ nazwę i dane kontaktowe osoby lub instytucji zgłaszającej

6. Zgłaszający są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem Nagrody zamieszczonym na stronie internetowej PSH: http://psh.org.pl/regulamin-nagrody-im-ewy-tomaszewskiej/. Nadesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją zapisów Regulaminu.

7. Haiku oceniać będzie Kapituła Nagrody w składzie:  Agnieszka Żuławska Umeda (Przewodnicząca), Robert Kania,  Ernest Wit (Członkowie)Sekretarzem Kapituły jest Inesa Kruszka.

8. Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła Nagrody wybierze maksymalnie 10 haiku nominowanych do nagrody, a następnie po 1 jednym haiku-laureacie.

9. Kapituła zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w danej kategorii. Kwota nagrody nie powiększy kwoty nagrody w kategorii, w której nagrodę przyznano.

10. Nagrodę stanowią: list gratulacyjny, statuetka i nagroda pieniężna w wysokości  5.000,- zł (pięć tysięcy złotych) brutto. Fundatorką Nagrody jest Pani Anna Schröder.

11. Nagroda zostanie wręczona w czasie i miejscu podanym do wiadomości publicznej na stronie internetowej organizatora oraz w mediach społecznościowych.

12. Wszelkie pytania należy wysyłać na adres e-mail nagroda@psh.org.pl

13. Formularz zgłoszeniowy zawiera formułę dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Stowarzyszenie Haiku dla potrzeb niezbędnych do realizacji III edycji Nagrody Poetyckiej im. Ewy Tomaszewskiej zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Haiku, ul. Kacza 6 m. 65, 01-013 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY