Deklaracja członkowska online

Statut Polskiego Stowarzyszenia Haiku

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Adres do korespondencji (wymagane)

Numer telefonu

Dotychczasowe doświadczenia z haiku, ew. osiągnięcia/publikacje itp. (wymagane)

Oświadczam, że akceptuję Statut Polskiego Stowarzyszenia Haiku i deklaruję chęć przystąpienia jako członek zwyczajny. Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Statutu, uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia oraz regularnego opłacania składek członkowskich

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji dla potrzeb związanych z realizacją celów statutowych Polskiego Stowarzyszenia Haiku zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Haiku, ul. Kacza 6 m. 65, 01-013 Warszawa.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204)

Wyrażam zgodę na zamieszczenie mojego imienia i nazwiska oraz biogramu na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Haiku