Pożegnania

W ostatnim czasie dotarły do nas dwie smutne wiadomości o przedwczesnej śmierci osób zasłużonych dla rozwoju polskiego haiku.

15 października w wieku 60 lat zmarł Mirosław Gontarski – wrocławski poeta i filozof.  Był współtwórcą Ruchu Pileus (powstałego w 1977) pracującego m.in. nad tworzeniem polskiego modelu haiku. W latach 90-tych współorganizował Ogólnopolskie Warsztaty Haiku w Chojnowie. Wydał 6 tomów poetyckich. Pisał eseje filozoficzne dotyczące wojny, zdrowia czy też religii. Był m.in. członkiem Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich.

23 listopada w wieku 66 lat zmarł Piotr Szczepański – poeta, plastyk, animator kultury, członek Gdańskiej Grupy Autorów Haiku. W klubie osiedlowym „Bolek i Lolek” prowadził Scenę Prezentacji Poetyckich oraz nieformalną szkołę haiku. W 2001 zdobył III nagrodę w prestiżowym japońskim konkursie International Kusamakura Haiku Competition. Wydał 11 tomów poetyckich. Jego twórczość była tłumaczona na 42 języki.

słowa
właściwie wszystkie są banalne
kiedy odchodzisz

(fragment wiersza Mirosława Gontarskiego)

About admin