Almanach PSH 2017

Szanowni Państwo,

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Haiku pragnie poinformować o zamiarze regularnego wydawania przez Stowarzyszenie roczników w języku polskim i angielskim, w których znajdą się haiku klasyczne i haiku współczesne oparte o klasyczne wzorce japońskie, autorstwa członków naszego Stowarzyszenia. Pierwsza edycja ukaże się w 2017 roku.

Prosimy o nadesłanie na adres psh@psh.org.pl od 5 do 10 swoich najlepszych haiku z dotychczasowego dorobku (jeśli były opublikowane, prosimy o podanie miejsca i roku pierwszej publikacji), wraz z tłumaczeniem na język angielski (w przypadku problemów z tłumaczeniem będziemy służyć pomocą). Prosimy także o nadesłanie krótkiej notki biograficznej.
W temacie maila prosimy wpisać Almanach 2017.

Spośród nadesłanych utworów Komitet Redakcyjny wybierze trzy haiku każdego autora, które zostaną opublikowane w Almanachu 2017.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 8.01.2017 – 15.02.2017.

About admin

Dodaj komentarz