PSH na antypodach!

16.06.2021 – Gregory Piko, australijski poeta haiku, zamieścił na swoim blogu poetyckim informację pt. Haiku w Polsce o Polskim Międzynarodowym Konkursie Haiku i o Almanachu „Ptaki Wędrowne” wydawanym rokrocznie przez nasze Stowarzyszenie oraz opublikował wybrane przez siebie z Almanachu nr 3 (2020) haiku Marty Chociłowskiej (jurorka główna X edycji), Roberta Kani (Sekretarz X edycji) i Krzysztofa Kokota (pomysłodawcy konkursu).
link do publikacji

About admin