Sukcesy członków PSH – sierpień 2019

02-08-2019 – W The Asahi Shimbun (Asahi Haikuist Network) – haiku Marty Chociłowskiej.
link do publikacji

05-08-2019 – w Autumn Moon Haiku Journal Bruce Ross ogłosił najlepsze haiku w wydaniu 2 (2:1 i 2:2) Autumn/Winter 2018-2019, and Spring/Summer 2019). Haiku Ernesta Wita otrzymało wyróżnienie

summer field walk
finding answers to which
there are no questions

pola latem
znajduję odpowiedzi
na które nie ma pytań

link do publikacji

08-08-2019 – w tinywords Issue 19.1 haiku Ernesta Wita.
link do publikacji oraz  w Presence #64 (August 2019) haiku Ernesta Wita.
link do bloga 

10-08-2019 – w Daily Haiga zdjęcie do fotohaigi autorstwa Ireny Szewczyk.
link

23-08-2019 – W 6 konkursie kukai Jesienny Ogród, organizowanym przez Andrzeja Dembończyka,  były dwa tematy: sianokosy (letnie kigo) i pajęczyna (jesienne kigo).
Laureaci:
Sianokosy: I miejsce Elżbieta Anna Podleśna

letni poranek
w skoszonej trawie
ćwierkanie

II  miejsce Wiesław Karliński.

znów pachnie sianem
pierwsze spotkanie wnuczki
z konikiem polnym

Pajęczyna: III miejsce Krzysztof Kokot


jesienny świt –
pajęczynę na wrzosach
dosięga słońce

link do dyplomów Sianokosy
link do dyplomów Pajęczyna

30-08-2019 – w The Mainichi haiku Krzysztofa Kokota.
link do publikacji

About admin