Wrzesień 2018 – sukcesy członków PSH

01.09.2018 – w Otata  33 September 2018 John Martone opublikował cztery haiku Marty Chociłowskiej (str. 101 i 102).
link do publikacji

01.09.2018 – debiut Marty Chociłowskiej – w Failed Haiku A Journal of English Senryu Volume 3, Issue 33 September 2018 opublikowano jej pięć senryu (str. 106).
link do publikacji

11.09.2018 – w jesiennym numerze Kwartalnik Przekrój (wydanie papierowe) opublikowano 11 haiku, w tym siedmiorga członków Stowarzyszenia –  Marty Chociłowskiej, Małgorzaty Formanowskieja, Ewy Pleszczyńskiej, Zuzanny Truchlewskkiej, Ernesta Wita, i Małgorzaty Zamorskiej.
link

Samobor 26 okładka

20.09.2018 – Do 26. Antologii Samobor Haiku Meeting wydanej z okazji 25-lecia spotkań poetów chorwackich w Samoborze, zostali zaproszeni, podobnie jak w ubiegłym roku,  Marta ChociłowskaKrzysztof Kokot. Spotkanie odbyło się 18.04.2018 r., ale antologia trafiła do  naszej biblioteki dzisiaj.

 

 

 

 

 

 

23-25.09.2018 – Nasi członkowie z Wrocławia odnieśli wspaniały sukces w jedenastej edycji Juwenaliów III Wieku w dziedzinie literatury: Alfred Kampa – I miejsce (Poezja) i II miejsce (Proza); drugie miejsce Barbara Patuszyńska  i Anna Ejfler za cykl haiku (Poezja).
link do wyników

29.09.2018 – W The Mainichi opublikowano haiku Azi Kuder.
link do publikacji

30.09.2018 – Na Charlotte Digregorio’s Writer’s Blog haiku Lidii Rozmus.
link do publikacji

About admin