Pożegnania
W ostatnim czasie dotarły do nas dwie smutne wiadomości o przedwczesnej śmierci osób zasłużonych dla rozwoju...