II OKH „WIŚNIE I WIERZBY” 2018

REGULAMIN II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HAIKU “WIŚNIE I WIERZBY” 2018

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Haiku

Okres nadsyłania: 24 kwietnia 2018 – 3 czerwca 2018

Haiku: od 1 do 3 (nigdzie niepublikowane,  również w internecie do czasu rozstrzygnięcia niniejszego konkursu) przesyłane wyłącznie przy wykorzystaniu formularza zgłoszenia

Język: polski

Temat: dowolny

Styl:

  1. trzy wersy o układzie sylab 5-7-5 lub krótszym
  2. jedno kigo (odniesienie do dowolnej pory roku)
  3. bez nadawania tytułów i stosowania rymów

Prosimy pamiętać, że

  • Haiku nie są myślami intelektualnymi. Haiku to zaledwie szkic, to sztuka niedopowiedzenia – mniej znaczy zawsze lepiej, jeśli chodzi o wybór słów, a język powinien być prosty i bezpośredni.
  • Haiku powinny być pisane w czasie teraźniejszym.
  • Haiku to obraz rzeczywistości i dobrze gdy czytelnik może zobaczyć nie tylko obraz ale i usłyszeć dźwięki, poczuć smak, dotyk, przypomnieć sobie zapach.
  • Haiku nie uogólnia ani nie wyjaśnia. Unika się opisów emocji – zamiast tego obraz lub moment w czasie jest przedstawiany w sposób, który wywołuje tę emocję u czytelnika.
  • 17-sylabowa forma 5-7-5 jest tradycyjna, ale nadmierne skupianie się na liczeniu sylab może prowadzić do użycia niepotrzebnych słów, które czynią haiku przeładowanym lub brzmiącym sztucznie.
  • Pamiętajmy – haiku bezpośrednio doświadczone w jednej chwili prawie zawsze są najświeższe i najlepsze.

Jury:

Agnieszka Żuławska-Umeda – japonistka i tłumaczka, wykładowczyni poetyki japońskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Członek Polskiego PEN Clubu. Od 2011 prowadzi Warszawską Szkołę Haiku, przekładając i publikując strofy polskich poetów w japońskim miesięczniku KUZU. Autorka książki Poetyka Szkoły Matsuo Bashō (lata 1684-1694).

Ryszard Krynicki – poeta, tłumacz i wydawca. Laureat Nagrody Kościelskich 1976, Nagrody Polskiego PEN Clubu 2014;  nominowany do Nagrody Literackiej Nike 2005 i Nagrody Literackiej Gdynia 2014. Autor kilkunastu książek poetyckich w tym tomu Haiku. Haiku mistrzów (2014).

Robert Kania – poeta, laureat nagród i wyróżnień w międzynarodowych konkursach haiku i ogólnopolskich konkursach poetyckich. Autor trzech książek poetyckich. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Haiku.

Uwaga: Jury będzie oceniać haiku bez znajomości nazwisk autorów – odpowiednią listę dostarczy jurorom sekretarz jury

Sekretarz Jury:

Marta Chociłowska – poetka, laureatka nagród i wyróżnień w krajowych i międzynarodowych konkursach haiku. Autorka opracowania Pory roku w polskim kigo. Członkini Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Haiku.

Wyniki: zostaną ogłoszone na stronie psh.org.pl nie później niż do 30 czerwca 2018 r.

Nagrody: dyplomy i upominki

Inne postanowienia: Zgłoszenie haiku do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest się autorem nadesłanego utworu, niepublikowanego i nienagrodzonego w innych konkursach ani nieoczekującego na publikację. Ponadto jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autorów nagrodzonych lub wyróżnionych haiku w celach promocyjnych niniejszego konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych haiku w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie i sporne rozstrzyga Jury oraz Organizatorzy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu.

Korespondencję związaną z konkursem prosimy przesyłać na adres: konkurs@psh.org.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIA – termin nadsyłania upłynął