Formularz zgłoszeniowy. II edycja Nagrody Poetyckiej im. Ewy Tomaszewskiej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Stowarzyszenie Haiku dla potrzeb niezbędnych do realizacji II edycji nagrody im. Ewy Tomaszewskiej zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Haiku, ul. Kacza 6 m. 65, 01-013 Warszawa. (wymagane zaznaczenie pola)