Formularz zgłoszenia – I OKH „WIŚNIE I WIERZBY” 2017

Oświadczam, że jestem autorem nadesłanego utworu, niepublikowanego, nienagrodzonego w innych konkursach i nieoczekującego na publikację (wymagane zaznaczenie pola)

termin nadsyłania upłynął