Piotr Wiktor Lorkowski

Piotr Wiktor Lorkowski – ur. 1968 w Nowem na Pomorzu, doktor nauk humanistyycznych, literaturoznawca, krytyk literacki, autor wierszy, tłumacz z języka niemieckiego. Haiku pisze od dwudziestu pięciu lat. Publikacje: „Śłady stóp wiatru. Antologia Haiku z Niemec, Austrii i Szwajcarii” (1996) oraz „Gwiazda za gwiazdą. Antologia haiku europejskiego (2005). Publikował haiku w Japonii, Niemczech, Kanadzie. Na stałe związany z Dwumiesięcznikiem Literackim „Topos”. W roku 2017 wraz z M Jaroszewskim i K. Ossowskim wydał „Gdańską Encyklopedię Güntera Grassa”. Prowadzi bloga literackiego „Nowe litery” (http://nowelitery.blogspot.com) oraz pierwszy polski podcast o poezji „Nadmorze”. Mieszka w Sopocie. Chętnie pomieszkuje w najciemniejszym zakątku Kaszub,  na skraju Lasów Mirachowskich.

04.02.2018