Małgorzata Wielgosz

Członek PSH od 2016-05-13

Małgorzata Wielgosz w 2005 roku ukończyła filologię polską na UMCS w Lublinie, gdzie obroniła pracę magisterską pt. „Haiku – poetycki żart w różnych kulturach”. Jako doktorantka na macierzystej uczelni prowadziła zajęcia dydaktyczne z estetyki japońskiej w literaturze Zachodu. W 2014 r. otrzymała stypendium Prezydenta Miasta Lublin dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury na realizację projektu artystycznego „Haiku o Lublinie. Lublin w wierszach i fotografii”, obejmującego: przeprowadzenie warsztatów literackich (układania haiku) i fotograficznych, zorganizowanie wystawy „Lubelskie impresje. Fotografie-haiku” oraz wydanie książki: Haiku o Lublinie. Lublin w wierszach i fotografii, red. M. Wielgosz, Lublin 2015.

Artykuły o haiku:

1. M. Wielgosz, Z czego śmieje się Japończyk, a z czego Polak. Sposoby konstruowania żartu w dalekowschodnich miniaturach poetyckich, [w:] Zrozumieć humor. Humor. Teorie – Praktyka –Zastosowania, red. A. Kwiatkowska, S. Dżereń-Głowacka, Piotrków Trybunalski 2009, t. 2, s. 317-330.

2. M. Wielgosz, Haiku – literacka postać medytacji, poezja milczenia, językowej ascezy, The Polish Journal of the Arts and Culture. Milczenie i ekspresja w filozofii Wschodu, red. R. Szuksztul, P. Tendera, Kraków 2012, t.2, s. 29-48.

3. M. Wielgosz, Medytacyjny odbiór rzeczywistości w polskiej literaturze i fotografii, [w:] Obrazy dookoła świata. Postrzeganie i prezentowanie kultur w dobie transkulturowości, red. J. Bielska-Krawczyk, S. Kołos, M. Mateja, Toruń 2013, s. 301-311.

4. M. Wielgosz, „Smutek rzeczy” czy melancholijny uśmiech. O odczytywaniu nastrojów i walorów estetycznych w dalekowschodnich utworach poetyckich oraz ich współczesnych imitacjach, Czytanie Literatury 2014, s. 153-185.

Prelekcje wygłoszone na temat haiku:

1. „Nie widzę drzewa, nie wiem jakie to kwiaty – czy tylko zapach” (Matsuo Bashō). Kategorie ushin (z umysłem) – mushin (bez umysłu) w japońskiej koncepcji przestrzeni na konferencji pt. „Doświadczanie przestrzeni”, 15-16.05.2008, Gniezno, organizator: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

2. Z czego śmieje się Japończyk, a z czego Polak. Sposoby konstruowania żartu w dalekowschodnich miniaturach poetyckich na międzynarodowej konferencji pt. „Humor. Teoria. Praktyka. Zastosowania”, 29-31.05.2008, Piotrków Trybunalski, organizator: Akademia Świętokrzyska.

3. Teatralna medytacja w ruchu. Taniec butō, a wiersz haiku, waka i literatura turpistyczna na międzynarodowej konferencji pt. „Literacki obraz teatru tańca”, 12-14.11.2009, Lublin, organizator: UMCS w Lublinie.

4. „Smutek rzeczy” i melancholijny uśmiech w dalekowschodnich utworach poetyckich oraz ich współczesnych imitacjach na konferencji pt. „Nowoczesne melancholie”, 25.11.2010, Katowice, organizatorzy: Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach i Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej.

5. Ze Wschodu księżyc, z Zachodu słońce. Medytacyjny odbiór rzeczywistości w polskiej literaturze i fotografii na konferencji pt. „Obrazy kultur świata – w języku, w sztuce, w
mediach”, 14.04.2011, Toruń, organizator: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

6. Haiku – literacka postać medytacji, poezja milczenia, językowej ascezy na międzynarodowej konferencji pt. „Rzeczywistość – Ekspresja – Milczenie w filozofii i kulturze Wschodu”, 21-22.09.2011, Kraków, organizator: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

7. Kategorie ushin (z umysłem) – mushin (bez umysłu) w japońskiej koncepcji przestrzeni na konferencji pt. „Kulturowe koncepcje przestrzeni”, 24.09.2011, Wrocław, organizator: Uniwersytet Wrocławski.

8. Biały tygrys – zwierzęciem Zachodu, błękitny smok – Wschodu. O obrazowaniu za pomocą symboli i barw w odmiennych kręgach kulturowych na konferencji pt. „Obraz – pojęcie, natura, miejsce, fenomen”, 21-22.10.2011, Łódź, organizator: Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi.

9. „Buddo, Chrystusie nadaremnie się ukrywasz w tylu wcieleniach.” Epifania w haiku na konferencji pt. „Sztuka a religia. Zależności – zbieżności – konflikty”, 14.05. 2013, Lublin, organizator UMCS w Lublinie.

ostatnia aktualizacja: 2016-05-16