Dorota Jolanta Szumilas

Członkini PSH od 2016-04-23

Absolwentka Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW i Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie (na tej Uczelni ukończyła także studia doktoranckie). Autorka kilku tomików poezji, w tym w tł. na język angielski, niemiecki, ukraiński i białoruski. Wiersze poetki były tłumaczone także na język rosyjski, słowacki, węgierski i paszto. Członek Stowarzyszenia Autorów Polskich i Stowarzyszenia Siwobrodych Poetów w Krakowie oraz Stowarzyszenia Literackiego Nauczycieli w Krośnie. Uczęszcza na spotkania Szkoły Haiku dr Agnieszki Żuławskiej-Umedy. Publikowała wiersze i recenzje na łamach takich pism i magazynów jak: Poezja Dzisiaj, Gazeta Kulturalna, Radostowa, Hybrydy (Pismo artystyczno-literackie Stowarzyszenia Twórczego Pol-art w Krakowie), Podlaski Kwartalnik Kulturalny, Prace Pienińskie, Migotania, sZAFa, Znaj i na portalu Pisarze.pl oraz periodyk Temat: literatura, filologia, sztuka (vol. 14-15) pod red. Dariusza Tomasza Lebiody i Kuzu. Znajduje się wśród autorów kilku antologii m.in.:
Contemporary Writers of Poland, wydanie drugie;
Bilans otwarty. Wiersze Klubu Poetów przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (do którego Autorka należała);
Pociąg naszego wieku. Antologia pod red. Piotra Goszczyckiego, Łódź;
Tkanina z wadami. Antologia poezji pod red. Dariusza Staniszewskiego, Hanny Prosnak, Magdaleny Cybulskiej; Kawiarenka poetycka III. Almanach użytkowników (Wydawnictwo KryWaj).

Wygłosiła referaty na Festiwalu Poezji Słowiańskiej i Światowym Dniu Poezji w Warszawie – organizowanych przez Aleksandra Nawrockiego i Redakcję Poezji Dzisiaj. Do twórczości Autorki nawiązał m.in. prof. Ignacy S. Fiut w publikacji Tożsamości świata poetów. Artykuł Autorki na temat starości znajduje się w publikacji Starość. Doświadczenie egzystencjalne, temat literacki, metafora kultury, seria 1 – wyd. przez Katedrę Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku.

Jest także autorką książeczki poetyckiej dla dzieci Szałwia i Munio ze Schroniska „Na Paluchu”.
Strona autorki: http://dorotaszumilas.blogspot.com

ostatnia aktualizacja: 2016-04-24